Med hele konsolidering, der har stået med denne blog, jeg tror, ​​det er et passende tidspunkt at ændre titlen og også tag linje til bloggen. Nyt afsnit: Debian Ubuntu Linux Solutions Blog nye slogan: Simpel løsning, der virker! Den nye titel af bloggen matcher mere med indholdet og [...]