Účel: položka blogu bude vysvětlovat, jak vyřešit poměrně běžné upozornění, které se otevře při použití SSH na Linuxu pro připojení k jiné stroje. SSH je klient / server program, který slouží k bezpečnému připojení na jiné stroje po síti / internetu. SSH je zkratka pro Secure Shell. Jedná se o typ protokolu. Varovná zpráva [...]