Účel: položka blogu bude vysvětlovat, jak vyřešit poměrně běžné varování, že přijde chvíle pomocí SSH na Linuxu se připojit k jiné stroje. SSH je klient / server, program, který slouží k bezpečnému připojení k jiné stroje po síti / internetu. SSH je zkratka pro Secure Shell. Jedná se o typ protokolu. Varovná zpráva [...]